لیست قیمت گالف روغن موتور ضد یخ روغن فرمان روغن هیدرولیک روغن دنده | کارین

لیست قیمت گالف gulf ؛ روغن موتور ضد یخ روغن فرمان روغن هیدرولیک روغن دنده

با کلیک بر روی نام هر محصول قیمت گالف را مشاهده می کنید. قیمتها برای تکفروشی است. برای  دریافت قیمت همکاری وارد حساب کاربری خود شوید یا  با 09129366330 تماس بگیرید. 

نام محصول کد محصول
روغن موتور گالف 40 SDMO /CF2/CD بیست 20 ليتری 1621
روغن موتور گالف 20W50 SDMO/SP2 سطل 20 بیست لیتری 1713
روغن موتور گالف 40 SDMO /CF2/CD بشکه 1967
روغن موتور گالف 10w40 CI4 SUPERFLEET SUPRME بشکه 1968
روغن موتور گالف PCX چهار ليتري 10W40 SM 2068
روغن موتور گالف 15W40 SDMO/CF بیست لیتری 1230
روغن موتور گالف 20W50 Max بیست لیتری SL 1232
روغن موتور گالف 10W40 MAX PLUS پنج ليتري SL 983
روغن موتور گالف 50 SDMO /CF2/CD بیست ليتري 1233
روغن موتور گالف 20W50 MAX حجم 4.5 ليتري SL 1227
روغن موتور گالف 15W40 SDMO/SP1 بشكه 1674
روغن موتور گالف 20W50 MAX چهار ليتري SL 1228
روغن موتور گالف Multi GTS 20W50 چهار لیتری SJ 1669
روغن موتور گالف 20W50 SDMO/SP1 بشكه 1650
روغن موتور گالف 20W50 Super Fleet Supereme بیست لیتری CI4 1969
روغن موتور گالف 10W40 SUPERFLEET SUPRME چهار لیتری CI4 1274
روغن موتور گالف Super Fleet Supereme بشكه CI4 1651
روغن موتور گالف 20w50 Super Fleet Special QC بیست لیتری CH4 چلیک سطل 1670
روغن موتور خودرو گالف Multi GT 20W50 چهار لیتری SG 1528
روغن موتور خودرو گالف max plus 10w40 چهارلیتری SL 1620
روغن موتور خودرو گالف max 15w40 چهارلیتری SL 1197
روغن موتور گالف 20w50 CNG چهار لیتری SG 1199
روغن موتور  گالف فرمولا 5w40 چهار لیتری SM 1609
روغن موتور  گالف سوپر اسپشیال 10w40 چهار لیتری SM 981
روغن موتور گالف Multi GT 20W50 سه و نیم لیتری SG 980
روغن موتور  گالف مکس پلاس 10W40 سه و نیم لیتری SL 982
روغن موتور گالف مکس 15W40 سه و نیم لیتری SL 1200
روغن موتور گالف SG 20W50 سه و نیم لیتری 1198
روغن دنده گالف 80W90 MP GL5 بیست لیتری 1659
روغن دنده گالف 80W90 EP GL4 بیست لیتری 1662
روغن دنده گالف 80W90 GEAR MP GL5 یک لیتری 1234
روغن دنده گالف 75W80 GERR MP GL5 یک لیتری 1235
روغن هیدرولیک گالف harmony HL 68 بیست لیتری 1635
روغن هیدرولیک گالف harmony HLPD 68 حجم 220 لیتری 1634
روغن هیدرولیک گالف harmony HLPD 46 حجم 220 لیتری 1692
روغن هیدرولیک خودرو گالف DX lllH یک لیتری 1360
روغن هيدروليك گالف شش خط 1 ليتري ATF VI 2104
روغن هيدروليك گالف دو خط ATF DX یک ليتري 1359
ضد یخ گالف MAX یک لیتری 575
ضد یخ گالف MAX چهار لیتری 961
ضد یخ گالف MAX دو لیتری 576
ضد يخ گالف بیست لیتری 1575
ضد یخ گالف بشکه 1574
روغن فرمان گالف DCT يك ليتري 1663
روغن فرمان گالف Multi-Vehicle CVT Fluid يك ليتري 1494

 

 

 

 

منبع :
تعداد بازدید:2129
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است