لیست قیمت الیستر ؛ روغن موتور الیستر ، روغن هیدرولیک و گریس لیتیم الیستر ، روغن دنده الیستر | کارین

لیست قیمت الیستر ؛ روغن موتور الیستر روغن هیدرولیک گریس لیتیم الیستر روغن دنده الیستر |کارین

قیمت الیستر را با کلیک بر روی نام هر محصول مشاهده کنید. قیمتهای اولیه برای تکفروشی است. برای  دریافت قیمت همکاری وارد حساب کاربری شوید یا به 09129366330 در واتساپ پیام دهید یا تماس بگیرید.

نام کالا  کد کالا
روغن موتور الیستر مدل 20W-50 Max1 یک لیتری SG 545
روغن موتور الیستر مدل 20W-50 Max3 یک لیتری SL 547
روغن موتور الیستر مدل 5W-30 Max7 چهار لیتری SM 550
روغن موتور الیستر مدل 20W-50 Max1 چهار لیتری SG 594
روغن موتور الیستر مدل 5W-30 Max9 چهار لیتری SN 1643
روغن موتور الیستر مدل 5W-30 Max7 پنج لیتری SM 599
روغن موتور الیستر مدل 20W-50 Max2 چهار لیتری SJ 600
روغن موتور الیستر مدل 20W-50 Max3 چهار لیتری SL 601
روغن موتور الیستر مدل 10W-40 Max4 یک لیتری SL 602
روغن موتور الیستر مدل 10W-40 Max4 چهار لیتری SL 603
روغن موتور الیستر 10W40 Max4 پنج لیتری SL 604
روغن موتور الیستر 10W40 Max6 چهار لیتری SM 605
روغن هیدرولیک الیستر مدل ATF |||D یک لیتری 606
روغن موتور الیستر 5W-30 Max7 یک لیتری SM 845
روغن موتور الیستر 20W50 MAX10 بیست لیتری 846
روغن موتور الیستر 15W40 D-Max20 بیست لیتری CI4/SL 847
روغن موتور الیستر 5W-40 Max8 چهار لیتری SN 1586
روغن موتور اليستر MAX 11 روغن چهار ليتري 10w40  SN 2025
روغن موتور اليستر Max 11  روغن پنج ليتري 10w40  SN 2026
روغن موتور اليستر  Max 206 روغن 3.5 ليتري 10w40 SL 2027
روغن موتور الیستر 10W40 MAX L90 پنج لیتری SM 1977
روغن موتور الیستر 20W50 Max3 حجم 4.5 لیتر SL 1583
روغن موتور الیستر 10W-40 Max4 حجم 3.5 لیتری SL 1584
روغن موتور الیستر 20W-50 Max1 حجم 3.5 لیتری SG 1619
روغن هیدرولیک الیستر VG46 یک لیتری 1646
روغن دنده اتوماتيك اليستر Super XN AL4 يك ليتري 1645
روغن دنده اليستر 75W80 حجم 2.5 ليتري 1978
روغن دنده اليستر 85W90 دو ليتري 1979
روغن دنده اليستر 75W90 يك ليتري 1980
روغن گیربکس الیستر 80W-90 GL5-EP یک لیتری 595
روغن گیربکس الیستر 75W-80 GL5-EP یک لیتری 596
ضد یخ الیستر Deluxe F5 یک کیلوگرم 707
ضد یخ الیستر Deluxe F5 چهار کیلوگرم 708
گريس ليتيم الیستر دو پوندي 2028
گريس ليتيم الیستر ده پوندي  2029
گريس ليتيم الیستر 35 پوندي سطل 2030
روغن فرمان اتوماتيك اليستر ATF VI شش خط يك ليتري 1505
روغن فرمان اتوماتيك اليستر CVT يك ليتري 1506


منبع :
تعداد بازدید:1678
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است