لیست قیمت لوکینی ؛ ضد یخ لوکینی ، روغن موتور لوکینی ، روغن دنده لوکینی ، روغن گیربکس لوکینی

لیست قیمت لوکینی ؛ ضد یخ لوکینی ، روغن موتور لوکینی ، روغن دنده لوکینی ، روغن گیربکس لوکینی

قیمت لوکینی را برای همکاری با ارسال پیام واتساپ یا تماس با شماره 09129366330 دریافت کنید.

کد کالا نام کالا
592 ضد یخ لوکینی یک لیتری 
593 ضد يخ لوكيني 4 ليتري 
784 روغن دنده لوکینی 85w140 يك ليتري
788 روغن دنده لوکینی سوپر 75w80 يك ليتري
789 روغن دنده لوکینی سوپر 80w90 يك ليتري
1371 روغن گیربکس لوكيني ATF سه خط
1372 روغن گیربکس لوكيني ATF سه خط H
777 روغن موتور لوكيني SL 20w50 سوپر بلو 4 ليتري 
778 روغن موتور لوكيني SJ 10w40 نقره اي يك ليتري 
779 روغن موتور لوكيني SJ 10w40  نقره اي 3.5 ليتري 
780 روغن موتور لوكيني SL 10w40 نقره اي يك ليتري 
781 روغن موتور لوكيني SL 10w40 نقره اي 4 ليتري 
782 روغن موتور لوكيني SM 10w40 نقره اي يك ليتري
783 روغن موتور لوكيني SM 10w40 نقره اي 4 ليتري
785 روغن موتور لوكيني SG 20w50 آبي يك ليتري
786 روغن موتور لوكيني SG 20w50 آبي 3.5 ليتري
787 روغن موتور لوكيني SL 20w50 سوپر بلو  يك ليتري
811 روغن موتور لوكيني SN 5w40 سوپر طلايي 4 ليتري
1370 روغن موتور لوكيني SG 20w50 آبي 4 ليتري
1373 روغن موتور لوكيني SN 5w40 سوپر طلايي 5 ليتري
1374 روغن موتور لوكيني SNw 5w40 سوپر طلايي يك ليتري
1375 روغن موتور لوكيني SL 10w40 نقره اي5 ليتري
1376 روغن موتور لوكيني SM 10w40 نقره اي 5ليتري
1377 روغن موتور لوكيني SN 5w30 سوپر طلايي 4 ليتري
1378 روغن موتور لوكيني SN 5w30 سوپر طلايي5ليتري
1379 روغن موتور لوكيني SN 10w40 نقره اي 4 ليتري
1380 روغن موتور لوكيني SN 10w40 نقره اي 5 ليتري
1381 روغن موتور دیزلی لوكيني سوپرتوربو 15w40 CI4

 

منبع :
تعداد بازدید:1556
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است