لیست قیمت روغن موتور پارس روغن پارس پایا روغن پارس دوزمانه روغن هیدرولیک گریس روغن دنده ضدیخ

لیست قیمت روغن پارس ، قیمت روغن موتور پارس، روغن هیدرولیک پارس ، روغن موتور پارس ، روغن دنده پارس ، گریس پارس ، ضد یخ پارس

روی نام هر محصول بزنید و قیمت روغن موتور پارس ، قیمت روغن موتور پارس بشکه ای و دیگر محصولات شرکت نفت پارس را ببینید. قیمت هایی که مشاهده می کنید برای تکفروشی است. قیمت روغن پارس ، روغن هیدرولیک پارس گریس پارس و غیره را با تماس یا پیام واتساپ به شماره 09129366330 دریافت کنید.

نام محصول کد محصول
روغن موتور پارس سوپر پایدار 15W40 اولترا پلاس چلیک 20 ليتري +CI4 2053
روغن موتور پارس فلومكس 10W40 ECO پنج ليتري SL 1990
روغن موتور پارس پايا SJ 20W50 چهار ليتري پلاستيكي 1671
روغن موتور پارس سوپركيان 40 یک لیتری پلاستیکی 1668
روغن موتور پارس سوپركيان 50 یک لیتری پلاستیکی 1667
روغن موتور پارس سوپركيان 40 چهار لیتری پلاستیکی 1666
روغن موتور پارس سوپر كيان 50 چهار لیتری پلاستیکی 1665
روغن موتور پارس سوپرجم SE 20W50 چهار ليتري پلاستیکی 1656
روغن پارس باستان 10W بشكه ای 1614
روغن موتور پارس هامون 40 بشكه ای 1430
روغن موتور پارس دیزل ترابر 15W40 بشكه ای 1410
روغن موتور پارس سوپر پایا پلاس 10W40 پنج لیتری 1226
روغن موتور پارس پاسارگاد ويژه 40 بیست لیتری 1219
روغن موتور پارس پاسارگاد ويژه 40 بشكه ای 1218
روغن موتور پارس پاسارگاد ويژه 30 بشكه ای 1217
روغن موتور پارس پاسارگاد ويژه 10W بشكه ای 1213
روغن موتور پارس سوپر پايدار CI4 15W40 بشکه ای 1212
روغن موتور پارس سوپر پایا پلاس 10W40 چهار لیتری 1191
روغن موتور پارس پايدار CH4 20W50 بشکه ای 1187
روغن موتور پارس سوپركيان 50 یک لیتری 1186
روغن موتور پارس سوپر پايدار CI4 15W40 بیست لیتری 1185
روغن موتور پارس دیزل ترابر 20W50 بشكه ای 1154
روغن موتور پارس پرتو ويژه 25W50 بیست لیتری 1153
روغن موتور پارس سوپر پايدار CI4 10W40 بیست لیتری 1152
روغن موتور پارس سوپركيان 30 بشکه ای 1045
روغن موتور پارس پايدار CH4 15W40 بشکه ای 1043
روغن موتور پارس دوزمانه يك ليتري 979
روغن موتور پارس SJ 20W50 CNG یک ليتري 948
روغن موتور پارس ارس SG 20W50 یک ليتري فلزی 943
روغن موتور پارس سوپر پيشرو 5W30 یک لیتری 937
روغن موتور پارس لوب مکس 5w30 پنج لیتری 917
روغن موتور پارس سوپر پيشرو 5W30 چهار لیتری 916
روغن موتور پارس سوپر پايا SL 20W50 يك ليتري 865
روغن موتور پارس سوپر پايا SL 10W40 يك ليتري 864
روغن موتور پارس پايا SJ 20W50 يك ليتري 863
روغن موتور پارس سوپرجم SE 20W50 يك ليتري 862
روغن موتور پارس ارس 20W50 چهار ليتري SG مظروف پلاستيكي 795
روغن موتور پارس پايدار 15W40 بیست لیتری 699
روغن موتور پارس سوپر پايا SL 10W40 چهار ليتري 610
روغن موتور پارس توربو كيان 60 بشكه ای 608
روغن موتور پارس توربو كيان 60 بيست ليتري 607
روغن موتور پارس پايدار CH4 20W50 بیست لیتری 459
روغن موتور پارس اروند دیزل ويژه 50 بشكه ای 304
روغن موتور پارس سوپركيان 40 چهار لیتری 182
روغن موتور پارس سوپركيان 40 یک لیتری 173
روغن موتور پارس سوپركيان 50 بیست لیتری 170
روغن موتور پارس سوپركيان ويژه 40 بیست لیتری 169
روغن موتور پارس سوپركيان ويژه 50 CC بشکه ای 165
روغن موتور پارس سوپركيان ويژه 40 CC بشکه ای 164
روغن موتور پارس پايدار 20W50 بیست لیتری 163
روغن موتور پارس اروند ويژه 50 بیست لیتری 162
روغن موتور پارس سوپر پایا 20W50 چهار ليتري SL 161
روغن موتور پارس پایا 20W50 چهار ليتري SJ 160
روغن موتور پارس سوپر جم چهار ليتري 20W50 SE 159
روغن موتور پارس ارس 20W50 چهار ليتري SG 158
روغن موتور پارس سوپر كيان 50 چهار ليتري 157
روغن موتور پارس CNG چهارليتري 15w40 SJ (6عددي) 933
روغن موتور پارس  MegaTec فلومكس چهار ليتري 10w40 SL (6عددي) 1258
روغن موتور پارس فلومكس پنج ليتري 10w40 SL (4عددي)  1259
روغن موتور پارس فلومكس پنج ليتري 5w40 SM (4عددي) 1260
روغن موتور پارس فلومكس ECO چهار ليتري 10w40  SL (6عددي) 1555
روغن موتور پارس فلومكس hightech SM 10w40 چهار ليتري ( 6 عددي ) 1612
روغن موتور پارس 10w40 SJ فلومكس 3.5 ليتري  (6عددي)  1624
روغن موتور پارس فلومكس 20w50 SJ چهارليتري (6عددي)  1625
روغن موتور پارس CNG فلومكس SJ چهار ليتري 20w50 (6عددي)  1685
روغن موتور پارس فلومكس پنج ليتري  hightech SM 10W40 ( 4عددي ) 1721
روغن موتور پارس فلومكس يك ليتري 10w40 SL (12عددي) 1984
روغن موتور پارس فلومكس پنج ليتري Ultra Tech SN 0W20 ( 4عددي ) 2004
روغن موتور پارس فلومكس پنج ليتري SP 5w30 ( 4عددي )  2005
روغن موتور پارس فلومكس پنج ليتري Ultratech SN 5w30 ( 4عددي ) 2007
روغن موتور پارس سوپر پايدار اولترا 20w50 CI4+ چليك  2052
روغن موتور پارس گازسوز ويژه 40 CF بشكه 2083
روغن موتور پارس مزدا 40 CD سطل ( پاسارگاد سابق )  2133
روغن موتور پارس سوپر پايا پلاس 10w40 SL پنج ليتري (4عددي) 2136
روغن موتور پارس مزدا بشكه 40 CD ( پاسارگاد سابق )  2142
روغن گیربکس پارس فلومكس CVT ATFچهار ليتري (6 عددي)  2014
روغن گیربکس پارس فلومكس ATF MV چهار ليتري (6 عددي) 2017
روغن گیربکس پارس فلومكس ATF MV يك ليتري (12 عددي) 1720
روغن دنده پارس مدوس 140 بیست لیتری 179
روغن دنده پارس مدوس 85W140 بیست لیتری 177
روغن دنده پارس مدوس 85W90 یک لیتری 176
روغن دنده پارس مدوس 75W80 یک لیتری 813
روغن دنده پارس مدوس EP 85W90 چهار لیتری 733
روغن دنده پارس مدوس 85W140 چهار لیتری 609
روغن دنده پارس مدوس 90 بشکه ای 186
روغن دنده پارس مدوس 140 بشکه ای 183
روغن دنده پارس مدوس 90 بیست لیتری 180
روغن دنده پارس مدوس 85W90 بیست لیتری 178
روغن دنده پارس مدوس140*85 يك ليتري(24عددي) 1989
روغن پارس قطره 10 بشكه 175
روغن پارس زنجير SHT-PAO بشكه 1940
روغن هیدرولیک پارس بابك 32 HL بشكه ای 1519
روغن برش پارس اسكرو ماشين بشكه ای 1504
روغن هیدرولیک پارس بابك 46 HL بشكه ای 1079
روغن هیدرولیک پارس بابك 68 739
روغن پارس قطره 10 بیست لیتری 185
روغن هیدرولیک پارس بابك 68 HL بیست لیتری 174
روغن هیدرولیک پارس بابك 68 HL بشكه ای 168
روغن هیدرولیک پارس بابك ويژه 68 HLP (بشكه)  2033
ضد يخ پارس سهند چهار لیتری 955
ضد يخ پارس سهند یک لیتری 954
ضد يخ پارس سهند 524
ضد يخ پارس سهند یک ليتري 276
ضد يخ پارس فلومكس چهارليتري (6 عددي) 2135
اسپري روغن محافظ پارسWD-40 1479
فيلتر روغن 206 كوتاه پارس 1403
گريس پارس شاسي کلسیم 10 پوندي 383
گريس پارس شاسي پلاس 35 پوندي سطل 172
گريس پارس شاسي بشكه 167
گريس کلسیوم پارس شاسي پلاس 10 پوندي 166
گريس بنتون پارس 10 پوندي 1470
گريس شاسي پلاس پارس حجم 225 گرمي 1220
گريس پارس شاسي پلاس 2 پوندي 859
گريس پارس كلسيم کمپلکس 15 كيلويي 674
گريس پارس ماهان 2 پوندي 409
گریس پارس ماهان گرید سه 35 پوندي 184
گريس پارس ماهان 3 ده پوندي 181
گريس پارس ليتيم بشکه ( ماهان سابق ) بشكه 742
گريس پارس ماهان  35 پوندي EP1 سطل بیست لیتری  2034
گريس پارس ماهان 2 ده پوندي (4عددي) 2105
گريس پارس ماهان دو 35 پوندي سطل 2106


منبع :
تعداد بازدید:3520
کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است